Suradnja roditelja i škole

Piše: Monika Bajt Stepić
Fotografije: Žaklina Majetić Mufić

Komunikacija je ključni čimbenik svakog odnosa. Tako i u odnosu roditelja i škole komunikacija predstavlja temelj uspješne suradnje i razvoja ličnosti učenika te suočavanje sa izazovima koje proces školovanja donosi. Zajedničkom suradnjom pridonosi se i zajedničkim ciljevima kao što su poticanje usvajanja znanja i vještina, poticanje socijalizacije i komunikacije, razvijanje svijesti o pripadnosti, očuvanje kulturne baštine, poštivanje različitosti, osposobljavanje za život i rad, učenje radnim navikama, odgovornosti, kolegijalnosti i timskom radu te mnogi drugi.
Analizom rezultata samovrednovanja pokazala se suradnja za intenzivnijom komunikacijom škole i roditelja. Predstavnici Vijeća roditelja, u suradnji s ravnateljicom i pedagoginjom škole u rujnu 2016. godine osmislili su upitnik koji je proveden s ciljem poboljšanja suradnje roditelja i škole.
Ispitano je 96 roditelja, uključujući i roditelje polaznika Podružnice predškolskog odgoja i obrazovanja koja djeluje pri školi. Analiza rezultata je pokazala da ispitanici prostor škole dživljavaju ugodnim i upoznati su s pravilima ponašanja u školi. U školu većinom dolaze na organizirane roditeljske sastanke što nam je ukazalo na potrebu za organiziranjem dodatnih oblika suradnje. Svi ispitanici smatraju kako škola potiče suradnju i otvorena je za suradnju. S razrednicima (98% roditelja) surađuju dobro i smatraju (96%) da su informirani o događajima u školi te da se informacije daju na vrijeme i da su jasne. Škola prema mišljenju 83% roditelja prihvaća ideje roditelja. Djelatnicima škole roditelji se uglavnom obraćaju kada uoče neki problem, a izrazili su želju za dodatnim oblicima suradnje poput rada u radionicama, sudjelovanja na predavanjima, projektima i praktičnom radu. Izrazili su i zadovoljstvo organiziranjem Dana otvorenih vrata.
Iz navedenog, možemo zaključiti da su temelji za uspješnu komunikaciju i suradnju postavljeni, a odnos treba i dalje graditi i unaprijeđivati.

Također pročitajte

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.