Impresum

Školski časopis Kej

URL: https://kej.com.hr/

Adresa uredništva:
Školski časopis Kej
Ivana Mažuranića 22
51314 Ravna Gora
tel: 051/818-438
e-mail škole: os.branimira.markovica.ravna.gora@ri.t-com.hr

Za školu:
mr. sc. Nataša Možgon Kauzlarić, prof. i dipl. bibl.

Glavni urednik: Jana Vančina 5.razred

Odgovorna urednica i lektorica:
Tina Majnarić prof. i mag. bibl.

Grafika:
Midnel d.o.o.

Novinar:

Lana Šimunović, 8.razred

Jana Vančina, 5.razred

Ana Vrhovnik, 6.razred

Dorotea Stepić, 5.razred

Katja Kauzlarić, 5.razred

Dora Ožanić, 4.razred

Marta Hlača, 4.razred

Hana Mirković, 4.razred

 

 

Fotografkinja:

Lana Šimunović, 8.razred

Suradnici:

Žaklina Majetić Mufić
Monika Bajt Stepić, pedagoginja
Hankija Salihović Musić, uč. biologije i kemije
Gordana Podobnik, uč. RN
Snježana Sveticki, uč. RN
Jadranka Pintar, uč. RN
Zoran Skender, uč. tjelesne i zdravstvene kulture

Nataša Lakotić, uč. RN

Grafička priprema: Lana Šimunović, 8.razred