Impresum

Školski časopis Kej

URL: http://kej.com.hr/

Adresa uredništva:
Školski časopis Kej
Ivana Mažuranića 22
51314 Ravna Gora
tel: 051/818-438
e-mail: os.branimira.markovica.ravna.gora@ri.t-com.hr
Službeni e-mail škole: ured@os-bmarkovica-ravna-gora.skole.hr

Za školu:
mr. sc. Nataša Možgon Kauzlarić, prof. i dipl. bibl.

Glavni urednik:
Patricija Tepšić, 6.r.

Odgovorne urednice i lektorice:
Manuela Valenčić, prof. i dipl. bibl.
Žaklina Majetić Mufić, prof. i mag. bibl.

Grafika:
Midnel d.o.o.

Novinar:
Filip Mufić, 4.
Mateo Tadej, 4.
Vito Margitić, 5.
Rozmari Perlić, 5.
Valnea Šporer, 5.
Karla Pezerović, 5.
Patricia Svetličić, 6.
Ivona Kalčić, 6.
Patricija Tepšić, 6.
Antonija Beljan, 6.
Monika Komadina, 6.
Ela Gašperić, 6.
Laura Šimunović, 7.
Manuela Tomac, 8.
Jelena Gecan, 8. (šk. god. 2015./2016.)

Fotografi:
Antonija Beljan, 6.
Ljiljana Beljan, 8.

Suradnici:
Monika Bajt Stepić, pedagoginja
Hankija Salihović Musić, uč. biologije i kemije
Gordana Podobnik, uč. RN
Snježana Sveticki, uč RN
Jadranka Pintar, uč. RN
Zoran Skender, uč. tjelesne i zdravstvene kulture
Snježana Janeš, odgajateljica
Helena Skender, odgajateljica

Grafička priprema:
Patricija Tepšić, 6.
Ivona Kalčić, 6.